Certified

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, IATF 16949

Number #1

In Precision

Leading Provider

Of Industrial Solutions
 • Breginj 16, 5223 Breginj, SI
 • +386 (5) 3849120
 • +386 (5) 3849100

Certified

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, IATF 16949

Number #1

In Precision

Leading Provider

Of Industrial Solutions

Projects

PROJEKT: »Nakup kompleksnega sistema dveh CNC celic«

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST:

C3K2: Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje. Podpora investicijam za večjo produktivnost, konkurenčnost, odpornost in dekarbonizacijo gospodarstva ter za ohranjanje in nastajanje delovnih mest.

OPIS PROJEKTA:

Investicija v CNC stružnico z avtomatskim oddajnikom materiala ter kontinuiranim transporterjem ostružkov.

Prva faza investicije je kompleksna CNC obdelovalna celica Miyano BNJ-42SY6, opremljen z FMB dodajalnikom materiala in LNS transporterjem ostružkov.

Druga faza  investicije je kompleksna CNC obdelovalna celica CITIZEN L32 LFV, opremljen z FMB dodajalnikom materiala in LNS transporterjem ostružkov.

VREDNOST PROJEKTA: 578.280,00 €

DATUM PRIČETKA PROJEKTA: 01.07.2023

DATUM ZAKLJUČKA PROJEKTA: 30.09.2024

 

CILJI PROJEKTA:

 • Dvig dodane vrednosti na zaposlenega
 • Zmanjšanje porabe energije na enoto proizvoda
 • Zmanjšanje porabe surovin na 1000 enot proizvoda.

JAVNI RAZPIS ZA POUKREP 6.4

JAVNI RAZPIS  – PODUKREP 6.4 – PODPORA ZA NALOŽBE V VZPOSTAVITEV IN RAZVOJ NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI

NAZIV AKTIVNOSTI: Investicja v pralno napravo, CNC stroj, nadstrešek in vodohram

OPIS AKTIVNOSTI:

Izvedena je bila investicija v modernizacijo tehnološke opreme ter v vodno infrastrukturo. Izvedla se je investicija v:

 • Pralno napravo za kovinske izdelke
 • CNC stružnico
 • Vodohram
 • Nadstrešek

Vsak  od investicijskih sklopov bo pozitivno vplival na večjo produktivnost, manjšo porabo vode, zmanjšanje izpustov CO2, zmanjšanje nevarnih odpadkov.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI:

Investicija Cilj Pričakovan rezultat
Pralno napravo za kovinske izdelke ter CNC stroj Zmanjšanje izpustov CO2 58.843,2 kg majn izpustov
Zmanjšanje proizvedenih radioaktivnih odpadkih 163.380.480 μg
Zmanjšanje porabe kemikalij Zmanjšane porabe hidrokarbona za 48%
Zmanjšanje količine odpadkov Zmanjšane količine nevernih odpadkov za 47%
vodohram Zmanjšana poraba pitne vode Zmanjšanje porabe za vsaj 26%

POVEZAVE:

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

www.program-podezelja.si/

VIR FINANCIRANJA:
– Delno lastna sredstva.
– Naloženo sofinancira Program razvoja podeželja 2014–2020.
www.program-podezelja.si/


PROJEKT: NABAVA CNC STROJA Miyano BNJ42 SY

OPIS PROJEKTA:

Smo kovinsko podjetje s tradicijo od leta 1984 na obmejnem problemskem območju v občini Kobarid, ki nas je močno prizadela kriza COVID-19.

S projektom ponovnega zagona poslovanja v operaciji, ki sta jo sofinancirala Republika Slovenija Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj smo uspeli ohraniti vseh 31 delovnih mest in posodobiti poslovanje z nabavo novih osnovnih sredstev.

VREDNOST PROJEKTA:

Skupna vrednost projekta znaša 230.000 €

VIRI FINANCIRANJA:

 • delno lastna sredstva
 • Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (eu-skladi.si)

Evropska unija

CILJI PROJEKTA:

 • ohranitev vseh 31 obstoječih delovnih mest vsaj za obdobje treh let, ki smo jih imeli pred pandemijo COVID-19,
 • zagotovitev proizvodnih kapacitet za osvajanje novih preciznih struženih
  komponent namenjenih za avtomobilsko industrijo ter komponent za proizvodnjo pogonskih
  sklopov električnih koles.

Stroj CNC Miyano BNJ42 SY

CNC Miyano BNJ42 SYds

Top

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close