Nove izdelke osvajamo v tesnem sodelovanju z kupcu. Prepoznani smo kot razvojni dobavitelj. Izdelke razvijamo skupaj z kupci na način, da se se upošteva vse kupčeve specifikacije, oblikuje optimalno geometrijo za obdelavo, tako, da lahko zagotavimo optimalo ceno in kakovost.

Za namen krajšanja dobavnih rokov smo v management obvladovanja upeljali vzporedni inžiniring, projekti so obvladovani po smernicah, ki jih predpisuje ISO/TS16949.